LOGOTERAPIJA

Logoterapija je tehnika i umijeće kojim se pomaže ljudima da pronađu smisao života. Ona pomaže čovjeku da pronađe sebe i da se suoči sa samim sobom, da pronađe potencijale kojih nije bio svjestan.

“Iz ruševina se najbolje vide zvijezde”
Viktor Frankl

KINEZIOLOGIJA

Primijenjena kineziologija potiče snage samoozdravljenja koje svi nosimo u sebi – masažom određenih točaka na tijelu, kao i ciljanim vježbama možemo potaknuti misli, osjećaje i životnu energiju.

„Zdravlje je harmonija uma, tijela i duše. „
Dr. John F. Thie

Radionice i seminari

Naše radionice i seminari su interaktivni, s velikim brojem primjera i slučajeva iz terapeutske prakse. Na njima stječemo saznanja o tome što se događa u našem tijelu. Vježbama i praktičnom primjenom odmah možete osjetiti razliku i poboljšanje trenutnog stanja… To jača motivaciju za održavanjem „energetske higijene“ kod kuće.

Besplatna radionica!

Što je TOUCH FOR HEALTH?

Logoterapijske radionice za mlade:

Život i ja, prijatelja dva

Seminar:

Touch for Health 1 • 2 • 3 • 4

Nova serija modula

– 2019 –

Primamo prijave zainteresiranih

Radionica:

Umijeće mišićnog testiranja

Želite li primati obavijesti o novim terminima seminara i radionica,
upište se na našu listu:

Adresa

Gorjanska 26 / 1.kat
10 000 Zagreb

Mob. +385 98 318 798

Radno vrijeme
Prema dogovoru

Karta