Logoterapijske radionice za mlade:

Naš život – naše prilike

Životne odluke koje donosimo

Radionica:

Umijeće mišićnog testiranja

Seminar:

Touch for Health 1 • 2 • 3 • 4

Nova serija modula

– Jesen 2018 –

Primamo prijave zainteresiranih

Želite li primati obavijesti o novim terminima seminara i radionica,
upište se na našu listu:

Logoterapija

Logoterapija je tehnika i umijeće kojim se pomaže ljudima da pronađu smisao života. Ona pomaže čovjeku da pronađe sebe i da se suoči sa samim sobom, da pronađe potencijale kojih nije bio svjestan.

“Iz ruševina se najbolje vide zvijezde”
Viktor Frankl

Dodaci prehrani Dr. Rath

Program dodataka prehrani Dr. Rath nudi širok raspon inovativnih i ciljano usmjerenih nutritivnih formula. Pažljivo odabrani i znanstveno ispitani mikronutrijenti sinergijskog, znači uzajamno povoljnog međudjelovanja mogu se koristiti u svrhu preventive, terapije i pomoći liječenju.

Kineziologija

Primijenjena kineziologija potiče snage samoozdravljenja koje svi nosimo u sebi – masažom određenih točaka na tijelu, kao i ciljanim vježbama možemo potaknuti misli, osjećaje i životnu energiju.

„Zdravlje je harmonija uma, tijela i duše. „
Dr. John F. Thie

Radionice i seminari

Naše radionice i seminari su interaktivni, s velikim brojem primjera i slučajeva iz terapeutske prakse. Na njima stječemo saznanja o tome što se događa u našem tijelu. Vježbama i praktičnom primjenom odmah možete osjetiti razliku i poboljšanje trenutnog stanja… To jača motivaciju za održavanjem „energetske higijene“ kod kuće.